Alfa Romeo

La Metamorfosi

Na een eerste poging in het SUV-segment met de van de Alfa 156 Sportwagon afgeleide Crosswagon, die met gering succes tussen 2004 en 2007 gecommercialiseerd werd, was het wachten tot 2017 op de lancering van de Stelvio (op zijn beurt afgeleid van de Maserati Levante).

La Metamorfosi

Après une première tentative dans le segment des SUV avec la Crosswagon dérivée de l'Alfa 156 Sportwagon, commercialisée avec un succès assez limité entre 2004 et 2007, il a fallu attendre 2017 pour que le Stelvio (à son tour dérivé de la Maserati Levante) soit lancé.