iX5

laatste wintertest

BMW is altijd een believer geweest in het waterstofverhaal. Aanvankelijk was het een voorvechter om waterstof als brandstof voor nagenoeg traditionele verbrandingsmotoren te gebruiken, maar intussen heeft het de omslag gemaakt naar waterstof voor het opwekken van elektriciteit via brandstofcellen. De ontwikkelingsfase daarvan bereikt zijn einddoel in de ultieme testcyclus die de iX5 Hydrogen momenteel ondergaat.

les derniers essais

BMW a toujours cru à l'histoire de l'hydrogène. Initialement partisan de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant pour les moteurs à combustion interne quasi traditionnels, il est depuis passé à l'hydrogène pour la production d'électricité par l’intermédiaire de piles à combustible. Cette phase de développement trouve son aboutissement dans le cycle d'essai ultime que subit actuellement l'iX5 Hydrogen.