Volkswagen

encore mieux que l'original !

Après que la première et la deuxième génération de l'Amarok se soient vendues à plus de 830 000 unités en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Océanie, Volkswagen présente une toute nouvelle génération de son pick-up, qui est encore plus performant sur et hors route.

nog beter dan het origineel!

Nadat van de eerste en de tweede generatie Amarok meer dan 830.000 exemplaren verkocht zijn in Europa, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Oceanië, presenteert Volkswagen een volledig nieuwe generatie van zijn pick-up, die zowel op als naast de weg nog capabeler wordt. Ontworpen en geconcipieerd in Duitsland en Australië, gebouwd in Zuid-Afrika: de nieuwe Amarok neemt opnieuw zijn plaats in de top van het B-segment met uitstekende specificaties, een sterk uitgebreid aanbod van rijhulpsystemen en een beduidend groter aandrijvingsgamma dan zijn voorganger.

le nouveau Bulli de delta4x4

La VW Bulli est depuis 70 ans déjà un véhicule culte.
Les enfants californiens du "FlowerPower" se promènent avec depuis sept décennies sur l'autoroute n° 1, le long de la côte Pacifique.
Les pères de famille l’utilisent pour emmener leurs enfants à l'école.
Les "Rich & Famous" sont conduits d'événement en événement dans un tel van.
Outre les hippies, les hommes de famille et la haute société, de nombreux aventuriers apprécient la Bulli pour son côté pratique, sa qualité et sa robustesse. 

de nieuwe Bulli van delta4x4

De VW Bulli is al 70 jaar een cultvoertuig.
Californische “FlowerPower”-kinderen cruisen er al zeven decennia mee op Highway No. 1, langs de kust van de Stille Oceaan.
Huisvaders brengen hun kinderen ermee naar school .
De “Rich & Famous” worden in zo’n bestelwagen van evenement naar evenement gereden.
Naast hippies, familiemannen en de high society waarderen ook veel avonturiers de Bulli om zijn praktische bruikbaarheid, kwaliteit en robuustheid. 

De l'Afrique du Sud au monde entier

Qu'il s'agisse d'apporter des médicaments et de la nourriture dans des endroits reculés, de protéger la faune dans la savane africaine ou de sauver des vies sur la plage, les endroits où les pick-ups sont utilisés sont infiniment variés.

Qu'il s'agisse de rouler sur des terrains ouverts tels que des chantiers de construction ou sur des sentiers accidentés, le nouvel Amarok de Volkswagen est incontestablement polyvalent et très performant en tout-terrain.
Le nouveau pick-up a été développé par des équipes en Australie et en Europe et sera produit en Afrique du Sud.

Van Zuid-Afrika naar de wereld

Of het nu gaat om het brengen van medicijnen en voedsel naar afgelegen locaties, het beschermen van wilde dieren in de Afrikaanse savanne of het redden van levens op het strand, de plaatsen waar pick-ups worden gebruikt zijn oneindig gevarieerd.

Of het nu gaat om gewoon rijden op open terrein zoals bouwterreinen of over ruwe paden - de nieuwe Amarok van Volkswagen is zonder twijfel veelzijdig en zeer capabel off-road.
De pick-up is ontwikkeld door teams in Australië en Europa en wordt in de toekomst in Zuid-Afrika geproduceerd.

eerste volledig elektrische SUV van Volkswagen

Volkswagen was niet bij de eerste constructeurs die hun modellen van elektrische aandrijving voorzagen, maar het merk haalt de verspilde tijd nu aan hoog tempo in. Na de ID.3 die pas op de markt gelanceerd werd, volgt nu de ID.4, een volledig elektrische SUV waarvan de eerste exemplaren – een eerste generatie ID.4 1st, beperkt tot 27.000 eenheden – nog in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komen.

le premier SUV entièrement électrique de Volkswagen

Volkswagen n’était pas parmi les premiers à électrifier sa gamme, mais la marque est en train de rattraper le temps perdu à grande allure. Après son ID.3 qui vient seulement d’être lancé sur le marché, suit déjà l’ID.4, un SUV entièrement électrique dont les premiers exemplaires – une première génération ID.4 1st, limité à 27.000 unités – sortiront encore dans le quatrième trimestre de cette année.