SUV

Le nouveau Nissan Qashqai repose sur la nouvelle plate-forme CMF-C, une architecture flambant neuve, conçue pour servir de base à des modèles qui offrent l'expérience de conduite et de propriété que les clients désirent à une époque où l'industrie automobile aborde des tournants décisifs de son évolution.

Plus puissant, plus affûté, plus sportif

Le Macan, qui totalise 600 000 livraisons dans le monde depuis son lancement sur le marché en 2014, joue un rôle particulier chez Porsche : environ 80 % de tous les acheteurs de Macan sont de nouveaux clients Porsche. En outre, la proportion de femmes achetant un Macan a augmenté de manière constante ces dernières années et est la plus élevée de toutes les gammes de produits Porsche. En Chine, le plus grand marché du Macan, un peu moins de 60 % des acheteurs sont des femmes. 

Krachtiger, scherper, sportiever

De Macan, waarvan sinds zijn marktintroductie in 2014 wereldwijd 600.000 exemplaren geleverd zijn, vertolkt een bijzondere rol bij Porsche: ongeveer 80 procent van alle Macan-kopers zijn nieuwe Porsche-klanten. Bovendien is het aandeel vrouwen dat een Macan koopt, de afgelopen jaren consequent gestegen en is dit het grootst van alle Porsche-modellen. In China, de grootste markt voor de Macan, is iets minder dan 60 procent van de kopers van het vrouwelijke geslacht. 

TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

Avec un gabarit et une garde au sol dignes de ses ambitions, DS4 mérite la classification SUV. Surtout dans sa version “Cross“ qui en plus peut être équipée du système de traction “Advanced Traction Control“.

Sa garde au sol de presque 19 cm lui permet d’ailleurs de se sentir à l’aise sur des chemins meubles et autres surfaces abimées.

GERAFFINEERDE TECHNOLOGIE

Met een formaat en een grondspeling die dat onderstrepen, mag de DS4 als een SUV beschouwd worden. Vooral dan in zijn “Cross“ versie, die voorzien kan worden van het aandrijfsysteem “Advanced Traction Control“.

Zijn bodemvrijheid van nagenoeg 19 cm zorgt er overigens voor dat DS4 zich ook op oneffen wegen en andere onstabiele ondergrond goed thuis voelt.

Nouvelles transmissions et confort (encore) plus élevé

Sept ans après le lancement de son prédécesseur, le nouveau NX marque un nouveau tournant dans l’histoire de Lexus, avec un nouveau sens du design intérieur et extérieur, de nouvelles transmissions (y compris le premier système hybride rechargeable de Lexus), des améliorations dynamiques, une connectivité et des fonctions multimédias nouvelle génération.

Nieuwe aandrijflijnen, meer comfort

Zeven jaar na de lancering van zijn voorganger, betekent de nieuwe NX voor Lexus de start van een nieuw hoofdstuk met vernieuwingen op het gebied van exterieur- en interieurontwerp, nieuwe aandrijflijnen (waaronder de eerste plug-in hybride), dynamische verbeteringen, een nieuwe generatie multimedia en connectiviteit.

Sportiever, moderner en digitaler

Voor de tweede fase van de modelcyclus heeft BMW zijn succesvolle Sports Activity Vehicle (SAV) en Sports Activity Coupé (SAC) opgefrist met een nieuwe look, een rijkere uitrusting en een voor de klanten geoptimaliseerde gammastructuur. De hertekende voorkant en herwerkte achterkant leggen nog meer nadruk op de robuuste terreinwagenlook en de sportieve uitstraling van de derde BMW X3generatie. Zijn coupétegenhanger, de tweede BMW X4-generatie, neemt de nieuwe neus over en voegt er zijn eigen accenten aan toe, zoals de exclusieve nieren met BMW-honingraatrooster.

BMW X3
Plus sportives, plus modernes et plus numériques

Pour la deuxième phase du cycle du modèle, BMW a actualisé son Sports Activity Vehicle (SAV) BMW et le Sports Activity Coupé (SAC) BMW avec un nouveau look, un équipement amélioré et une gamme optimisée. La partie avant redessinée et la partie arrière révisée soulignent encore plus le look tout-terrain robuste et sportif de la BMW X3 de troisième génération. Son homologue coupé, la BMW X4 de deuxième génération, adopte la nouvelle face avant, ajoute sa propre accentuation aux naseaux à maillage exclusifs BMW et offre une face arrière particulièrement dynamique.

BMW X3

Gesterkt door de ervaring met elektrische aandrijving van zijn hybrides, heeft Toyota het concept van zijn eerste volledig elektrische SUV onthuld, onder de naam bZ4X, de voorloper van een volledig gamma elektrische batterij-aangedreven voertuigen (BEV, Battery Electric Vehicles) zonder (lokale) uitstoot.

Voor het ontwerp van de nieuwe Toyota bZ4X Concept sloeg Toyota Motor Corporation (TOYOTA) de handen in elkaar met Subaru Corporation (SUBARU): beide autofabrikanten gooiden hun specifieke vaardigheden en expertise in de strijd. De productieversie zou midden 2022 te koop zijn.