Amarok

encore mieux que l'original !

Après que la première et la deuxième génération de l'Amarok se soient vendues à plus de 830 000 unités en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Océanie, Volkswagen présente une toute nouvelle génération de son pick-up, qui est encore plus performant sur et hors route.

nog beter dan het origineel!

Nadat van de eerste en de tweede generatie Amarok meer dan 830.000 exemplaren verkocht zijn in Europa, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Oceanië, presenteert Volkswagen een volledig nieuwe generatie van zijn pick-up, die zowel op als naast de weg nog capabeler wordt. Ontworpen en geconcipieerd in Duitsland en Australië, gebouwd in Zuid-Afrika: de nieuwe Amarok neemt opnieuw zijn plaats in de top van het B-segment met uitstekende specificaties, een sterk uitgebreid aanbod van rijhulpsystemen en een beduidend groter aandrijvingsgamma dan zijn voorganger.

De l'Afrique du Sud au monde entier

Qu'il s'agisse d'apporter des médicaments et de la nourriture dans des endroits reculés, de protéger la faune dans la savane africaine ou de sauver des vies sur la plage, les endroits où les pick-ups sont utilisés sont infiniment variés.

Qu'il s'agisse de rouler sur des terrains ouverts tels que des chantiers de construction ou sur des sentiers accidentés, le nouvel Amarok de Volkswagen est incontestablement polyvalent et très performant en tout-terrain.
Le nouveau pick-up a été développé par des équipes en Australie et en Europe et sera produit en Afrique du Sud.

Van Zuid-Afrika naar de wereld

Of het nu gaat om het brengen van medicijnen en voedsel naar afgelegen locaties, het beschermen van wilde dieren in de Afrikaanse savanne of het redden van levens op het strand, de plaatsen waar pick-ups worden gebruikt zijn oneindig gevarieerd.

Of het nu gaat om gewoon rijden op open terrein zoals bouwterreinen of over ruwe paden - de nieuwe Amarok van Volkswagen is zonder twijfel veelzijdig en zeer capabel off-road.
De pick-up is ontwikkeld door teams in Australië en Europa en wordt in de toekomst in Zuid-Afrika geproduceerd.

Après six ans de bons et loyaux services, Volkswagen rafraîchit son Amarok en profondeur. Une nouvelle face avant, des petites retouches ici et là, un intérieur revu à la hausse; c'est ce que nous pensons en découvrant le nouvel Amarok. Pourtant, le plus gros changement se trouve sous le capot: en effet, le moteur diesel quatre cylindres fait place à un six cylindres plus costaud, et cela dans chaque catégorie de puissance (163 ch, 204 ch et 224 ch). Grâce à ces 2 cylindres supplémentaires, le couple aussi est renforcé, respectivement 450 Nm, 500 Nm et 550 Nm.

Na zes jaar trouwe dienst frist Volkswagen zijn Amarok grondig op. Een nieuw frontje, wat opsmuk hier en daar, het interieur wat upgraden; daar denken wij dan aan als we de nieuwe Amarok mogen aanschouwen. De grootste verandering vinden we echter onderhuids: de viercilinder dieselmotor maakt namelijk plaats voor een stevige zescilinder, en dit in elke vermogenscategorie (163 pk, 204 pk en 224 pk). Dankzij de 2 extra cilinders krijgt ook het koppel een boost, respectievelijk 450 Nm, 500 Nm en 550 Nm.